Pagrindų paruošimas besiūlės poliurėjos įrengimui

Pagrindiniai kriterijai keliami pagrindams ant kurių ruošiamasi įrengti poliurėjos dangą:

• pagrindo rūšis;

• paviršiaus būklė;

• dengimo ciklas;

• būsimos apkrovos.

 

Prieš įrengiant poliurėjos dangą, visais atvejais privalu atlikti šiuos veiksmus:
- Paruošti pagrindą pašalinant iškylumus bei  seną sluoksnį:  hidroizoliaciją, dažus, laką t.t.;
- Suremontuoti  pagrindą užpildant  įdubimus, užtaisant įtrūkimus;
- Nuvalyti pagrindo paviršių pašalinant visas dulkes, purvą, riebalus;
- Nugruntuoti paviršių su konkrečiam pagrindui skirtu gruntu.
Grynos poliurėjos sistema gali būti  purškiama  ant  daugelio  skirtingų  paviršių.  Pats dengimo procesas  priklausys  nuo  pagrindo ir  jo paruošimo.

 

Žemiau  pateikiami  dažniausiai pasitaikančių paviršių paruošimo būdai, ant kurių ruošiamasi įrengti poliurėjos dangą.

Betoninis paviršius:
Jeigu ant betono yra kokia nors danga (dažai, lakai ir t.t.) ar kitų medžiagų likučiai (cemento pienelis, klijai bei kt.), būtina juos visiškai pašalinti.
Bet kokie įdubimai, įtrūkimai ar tuštumos turi būti suremontuotos (pvz., naudojant epoksidinę dervą sumaišyta su kvarciniu smėliu).
Betonas turėtų būti visiškai sausas (naujai išlietas betonas džiūva 28 paras) arba, maksimalus leistinas pagrindo drėgmės lygis turi būti užtikrintas, priklausomai nuo naudojamo grunto.
Betoną reikia apdirbti smėliasrove, nufrezuoti  arba  nušlifuoti,  tam  kad  išgauti  porėtą paviršių.
Prieš gruntuojant visus teršalus nuo pagrindo paviršiaus, tokius kaip dulkės ar dalelės, likusias nuo seniau atliktų darbų, būtina kruopščiai pašalinti.
Atliekamas viso paviršiaus gruntavimas vadovaujantis šių produktų techninėse charakteristikose nurodytais būdais ir sąlygomis. Įprastai naudojamas dvikomponentis poliuretaninis gruntas.

Metalinis paviršius:
Metalinis paviršius turi būti nusmėliuotas, tam kad būtų pašalintos rūdys, seni dažai ar gruntas bei pagerintas paviršiaus mechaninio sukibimo savybės
Būtina patikrinti sandūras ir užleidimus, kur reikia užtaisyti juos su tam skirtą mastika.
Greitam ir efektyviam paviršiaus valymui naudoti ketoninį tirpiklį.
Atliekamas viso paviršiaus gruntavimas vadovaujantis šių produktų techninėse charakteristikose nurodytais būdais ir sąlygomis.

Keraminis paviršius:
Keraminiai paviršiai negali būti su neužpildytomis siūlėmis ar turėti nesukibusių elementų ar dalelių. Jos turi būti  užpildytos su tam skirta mastika, jeigu reikia ant siūlių papildomai įrengiama armavimo juosta.
Greitam ir efektyviam paviršiaus valymui naudoti aukšto slėgio plovimo įrangą. Vėliau leisti paviršiui visiškai išdžiūti. Taip pat patikrinti, kad visos dulkės ir kiti fiziniai teršalai butų pašalinti.
Atliekamas viso paviršiaus gruntavimas vadovaujantis šių produktų techninėse charakteristikose nurodytais būdais ir sąlygomis.

Lakštinis paviršius:
Esami lakštiniai paviršiai (asfaltas, butilas, PVC...) neturi būti iškiloti arba prastos būklės. Prastos būklės pagrindo dalys turi būti pašalinti ir atstatyti.
Paviršiai nuvalomi vandeniu, vėliau užtikrinant visišką jų išdžiūvimą.
Atliekamas viso paviršiaus gruntavimas vadovaujantis šių produktų techninėse charakteristikose nurodytais būdais ir sąlygomis.

 

PASTABA: jeigu pagrindą ruošia užsakovas, jam privaloma laikytis visų remontui naudojamų medžiagų bei grunto įrengimo sąlygų nurodytų šių produktų Specifikacijų Žiniaraščiuose ar sistemų techniniame įrengimo vadove.

 

Pagrindo paruošimo būdai

Glotninimas/sulyginimas
Tai mechaninis veiksmas, naudojant abrazyvinius diskus, švitrinį popierių ir pan., siekiant pašalinti cemento pienelį, nelygumus, purvą, rūdis, plaušą ir t.t. nuo viršutinio pagrindo sluoksnio.

 

Šlifavimas
Tai mechaninis veiksmas, naudojant specialias konkrečiam pagrindui pritaikytas priemones, siekiant pašalinti storesnį, dažniausiai pažeistą ar mechaniškai nusilpusį, paviršiaus sluoksnį.

 

Frezavimas
Tai mechaninis veiksmas, kuriuo siekiama tolygiai pašalinti konkretaus storio pagrindo sluoksnį, nepriklausomai nuo jo būklės.

 

Smėliavimas
Tai srautinis valymas, dažniausiai su smėliu, kuriuo siekiama nuo pagrindo paviršiaus pašalinti trapias, netvirtas detales, seną dangą, korozijos paveiktą medžiagą. Be to smėliavimas daugeliu atveju pagerina pagrindo sukibimą.

 

Šratavimas
Tai pagrindo paviršiaus mechaninis valymas specialiai pagamintu abrazyvu. Šratai gaminami apvalūs ir briaunuoti (dar vadinami skaldytais). Šratai naudojami daugelį kartų. Jiems surinkti ir valyti naudojama speciali įranga.

 

Aukštaslėgis plovimas
Tai pagrindo plovimas aukšto slėgio vandens srove, siekiant pašalinti paprastą (neriebaluotą) purvą ar vandenyje tirpią medžiagą.

 

Cheminis plovimas
Tai mechaninis veiksmas, kuriuo kartu su cheminėmis priemonėmis pašalinamos medžiagos, galinčios trukdyti tinkamam pagrindo ir būsimos dangos sukibimui.

 

Jeigu pagrindo būklė yra kritinė, gali būti naudojami keli aukščiau išvardinti jo paruošimo būdai.

 

Pagrindas turi būti visiškai apdirbtas ir suremontuotas tam, kad vėliau būtų galima kokybiškai įrengti dangą.

 

Ten, kur reikia apšiltinti ir hidroizoliuoti

Poliurėja ir putų poliuretanas yra itin greitas,

kokybiškas ir patikimas sprendimas, kuomet

reikia apšiltinti ir hidroizoliuoti.

RENLEX™ - šiltinimas poliuretano putomis

Kontaktai pasiteiravimui

tel. +370 645 74488

el.p. info@polyurea.pro

Adr. Metalo g. 6A, Vilnius